top of page
EA8CB5EB-19BC-43C0-BE85-6C87051C68A9.JPG
ချိတ်ဆက်မှု။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်။

Urban Village သည် ၎င်း၏ တံတိုင်းအတွင်းရော အပြင်မှာပါ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို မွေးမြူရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကရင်နှင့် ကရင်နီအသိုက်အဝန်းနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်

 လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းက ရပ်ရွာအတွင်း ကွဲပြားခြားနားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုသည် ကမ္ဘာကြီးကို များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် မမောမပန်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာသည် ကရင်နှင့် ကရင်နီအသိုက်အဝန်းအတွက် အိမ်ဖြစ်သည်။

208023214_1200223007160281_4485904411619433389_n.jpg
ယူပါ။
ကတိစကား!

CONNECT

We believe connecting starts inward with self, then bravely grows outward into relationships that reach across divides. Our youth need opportunities to explore their cultural heritage, history, and homeland in order to embrace their own identity as they go out into our diverse world as peacemakers.

HEAL

Given the realities of violence and displacement our community has faced, we believe creating opportunities for youth to engage with and heal from past and present traumas/hurts/injustices are absolutely necessary for a more robust and sustainable launch.

LAunch

This is our calling. Our village incubates dreams and future leaders. We don't stop at a nurturing environment, we intentionally carve out and engage opportunities that tactically allow youth to grow and thrive beyond our village.

IMG_0787.JPG

vXeD.up>

လူကိုယ်တိုင်

IMG_9536.JPG

အွန်လိုင်း

vXySm၊JRoeH

203902753_1200070357175546_5887272575015584959_n.jpg

ဖုန်းကျော်

vXvDwJpdylR

IMG_28371C09BDA3-1.jpeg

အီးမေးလ်ဖြင့်

vXvDy&X

Upcoming Events

How we share our space

260101934_1299979037184677_4900912776747031616_n.jpg
IMG_4098.JPG
IMG_1876.JPG

Community Space

Marketplace

Art Gallery 

We offer our culturally relevant community space to many different community led projects. We see The Urban Village as fertile soil for programs to grow. We currently provide space for multiple KOM programs, Asian Youth Outreach, SE Asian Poetry Slams, and food distributions. 

Since August 2020, The Urban Village has been using its space and platform to empower Karen and Karenni artisans and entrepreneurs to sell their work. This online and physical marketplace promotes cultural preservation all while creating opportunity and revenue for its partners. Support our artists!

Our village is the only culturally relevant space for the Karen and Karenni communities in all of the US. We have over 100 pieces of art curated by over 25 Karen and Karenni artists. We also have historical and cultural artifacts and clothing. Come to our space and see for yourself!

"If you have come here to help me then you are wasting your time. But, if you have come because you LIBERATION is bound up with mine, then let us work together."

-Lilla Watson

ကော်သူးလေမှာ ကလေးတွေကို ကူညီဖို့ ဒီနေ့ ပေးပါ။

What we do outside of our Village.

Since the military coup in February of 2021 , our team has traveled to Kawthoolei (Eastern Myanmar) on three separate occasions to stand in solidarity with internally displaced people. Learn more about the military coup happening in Myanmar below.

IMG_4102.HEIC

Karen News

Learn more about what is happening in Karen State

Karenni News

Learn more about what is happening in Karenni state.

Myanmar News

Learn more about what is happening in Myanmar.

Village News

Learn more about what is happening in our village.

MEDIA

01. Bethel University

A Humanitarian Crisis That Hits Close to Home

02. Bethel University

4 Under 40 Achievement Award 

03. MPR News

Minnesotans travel to Myanmar region to support persecuted Karen

04. MPR News

MN activists return from work with Karen refugees in Myanmar region

05. Arrive Ministries

Former Arrive Volunteer on the Posture of Service

06. World

Ethnic Karen refugees watch their violence-filled homeland in Myanmar from a distance

07. Sahan Journal

Bethel University unveils new scholarship for Karen and Karenni students

bottom of page